FutureBuilt ZERO

FutureBuilt ZERO

FutureBuilt ZERO guider byggenæringen frem til lavutslipps-samfunnet innen 2050 – i tråd med Parisavtalen

FutureBuilt ZERO

FutureBuilt ZERO viser hva som skal til for deg som ønsker å ligge i front

FutureBuilt ZERO

FutureBuilt ZERO er et sett med kriterier som gir deg en oppdatert, dynamisk og konsistent metodikk for klimagassberegninger og utslippsbudsjetter